Τυπικός κύλινδρος αλουμινίου GB

Κύλινδροι και Βαλβίδες Αερίου

Τυπικός κύλινδρος αλουμινίου GB

Κύριες εφαρμογές

Οι κύριες εφαρμογές των κυλίνδρων και των βαλβίδων ZX δίνονται παρακάτω