Για Αέριο Ειδικής Βιομηχανίας

Κύλινδροι και Βαλβίδες Αερίου

Για Αέριο Ειδικής Βιομηχανίας

Κύριες εφαρμογές

Οι κύριες εφαρμογές των κυλίνδρων και των βαλβίδων ZX δίνονται παρακάτω